ექსპოზიცია

ექსპოზიცია (ფოტოგრაფიაში, სინემატოგრაფიაში, ტელევიზიაში)

ექსპოზიცია (ფოტოგრაფიაში, სინემატოგრაფიაში,ტელევიზიაში) არის აქტინიური გამოსხივების რაოდენობა, რომეოლსაც შუქმგრძნობიარე ელემენტი ღებულობს (მატრიცა, ფირი).  უფრო მარტივად რომ ვთქვათ: ექსპოზიცია არის თქვენი კამერის პარამეტრების  გამოყენება ისე,  რომ გადაღებული გამოსახულება არც  ძალიან ნათელი გამოვიდეს და არც ბნელი. ყველა ხილვადი გამოსხივებისთვის ექსპოზიცია გამოიხატება ლ/წ (ლუქსი -წამში) და ექსპოზიციის გაზომვა ექსპონომეტრით არის შესაძლებელი. გადაღების დროს არსებობს სამი ძირითადი პარამეტრი: დიაფრაგმა, დაყოვნება და…

სამკუტხედი

ექსპოზიციის სამკუთხედი: დიაფრაგმა, დაყოვნება და შუქმგრძნობიარობა (ISO)

ექსპოზიციის სამკუთხედი თითოეული პარამეტრით ექსპოზიციაზე განსხავებულად მოქმედებს. დიაფრაგმა – აკონტროლებს ფართობს რომლიდანაც სინათლე კამერაში ხვდება. დაყოვნება – აკონტროლებს ექსპოზიციის ხანგრძლივობას, ანუ დროის იმ მონაკვეთს, რა დროშიც სინათლე შემოდის კამერაში. რიცხვი ISO –  თქვენი კამერის სენსორის მგრძნობიარობას სინათლის რაოდენობის მიმართ. ერთი და იგივე ექსპოზიციის მისაღებად შეგიძლიათ ამ სამი პარამეტრის სხვადასხვა  კომბინაცია გამოიყენოდ. თუმცა მნიშვნელოვანია რისი დათმობა შეგიძლიათ,…

shutter, დაყოვნება

დაყოვნება

კამერის ფარდა განაპირობებს თუ როდის არის კამერის სენსორი ან ფირი გახსნლილი ობიეკტივიდან შემავალი სინათლისთვის. მისი ხანგრძლივობა განაპირობებს თუ დროის რა მონაკვეთში დაეცემა სენსორს სინათლე. აქვე არსანიშნავია რომ მახასიათებელი 500 ან 100 არის პირობითი და გამოწვეულია ზედმეტი ციფრების დაწერისაგან თავის შეკავებით. ანუ 500 დაყოვნება ნიშნავს რომ თქვენი კამერის ფარდა წამის მე-500-დით გაიხსნება . 2 ნიშნავს რომ…

aperture

დიაფრაგმა

რიცხვი დიაფრაგმა მართავს ფარტობს რომლიდანაც სინათლე აღწევს სენსორზე. დიაფრაგმას აღნიშნავენ f ასოთი, f ხარისხის ზრდასთან ერთად შემომავალი სინათლე მცირდება. გრაფები ხმარობენ ტერმინს გახსნილი დიაფრაგმა და დახურული დიაფრაგმა. სადაც გახსნლინი შინნავს უფრო მცირე ციფრს ვიდრე დაკეტილი მაგ: ციფრებში რომ წარმოვიდგინოდ, ყოველ ჯერზე როდესაც f ორჯერ იხსნება, შუქგამტარინობის  ფართობი იზრდება 4 ჯერ. შუქგამტარიანობის ფაქტორი რა თქმა უნდა…

DepthofField

რა არის სიმკვეთრის სიღრმე?

 სიმკვეთრის სიღრმე არის მანძილის დიაპაზონი გამოსახულებაზე, რომელშიც საგანი აღიქმევა მკვეთრად. სიმკვეთრის სიღრმე ვარირებს კამერის ტიპის, დიაფრაგმის რაოდენობაზე და ფოკუსირების დისტანციაზე. ამისთვის არსებობს მარტივი კალკულატორი რომლითაც შეგიძლიათ გაიანგარიშოთ სიმკვეტრის სიღრმე.   გამოსახულების სიმკვეთრე არ იცვლება მყისიერად, არამედ იგი თანდათანობით გადის ფოკუსიდან და ხდეაბა ბუნდოვანი. რა ხდება იმ ნაწილებში რომლებიც ფოკუსში არ მოხვდა. ამ ადგილებს ეძახიან ბოკეს,…